INVATARE EFICIENTA SI EDUCATIE LA CLASA PREGATITOARE

După cum afirma, marele pedagog, John Amos Comenius, sufletul unui copil este o tabula rasa – tablă ştearsă, pe care nu este scris nimic, dar se poate scrie totul.

O învăţare eficientă înseamnă organizarea sălilor de clasă pe centre de activitate: citire, scriere, matematică, ştiinţă, bibliotecă, construcţii, artă, etc. Copiii au posibilitatea să-şi aleagă centrul dorit, unde pot să lucreze individual, dar şi în grup, încurajându-se pe această cale interacţiunea elev-elev, elev-cadru didactic, elev-grup de elevi. În acest fel, în decursul zilei, elevii au posibilitatea să renunţe la acest centru şi să-şi aleagă altul după preferinţă.

Centrele de activități au un rol primordial în dezvoltarea copilului, antrenând procesele gândirii : analiza, compararea, dar şi procesele emoţionale, prin trăirile puternice manifestate de copil în cadrul jocului. Creşte stima de sine, implică cooperare şi comunicare între elevi.

Această metodă este eficientă şi din prisma faptului că oricărui copil i se recunosc meritele şi progresele în ritmul propriu de învăţare şi dezvoltare, evaluarea concentrându-se pe efortul depus, dar şi pe produsul finit.

Centrele de activitate au la bază o temă de învăţare şi anume învăţarea integrată, activitate care include mai multe secvenţe didactice, o fuziune a mai multor discipline, învăţarea depăşind cadrul academic.

Un rol important în acest context o are şi Întâlnirea de dimineaţă, unde copilul comunică grupului un eveniment ce l-a impresionat în ziua precedentă. Activitatea se face la prima oră, are o durată de 10-15 minute și conţine : salutul,  prezentarea fiecărui membru din cadrul grupului, mesajul zilei.

Părinţii au rol de parteneri, împărtăşind nu doar succesele, ci şi dificultăţile întâmpinate de copil. Este recomandată menţinerea relaţiilor părinte-şcoală, deoarece este nevoie permanent de interacţiune, adaptare, acţiune, schimbare şi disponibilitate între cele două părţi. Succesul relaţiei presupune un parteneriat real, o comunicare eficientă şi un mod adecvat de lucru în echipă.

Autor: Prof. Înv. Primar Zgavarogea Anca-Maria