Dezvoltarea creativitatii elevilor prin jocul didactic

Jocul este ocupaţia preferată a copiilor, prin intermediul căruia ei reconstruiesc secvenţe din viaţă sau își creează o lume nouă . Copilul prin joc învaţă și, în același timp, se dezvoltă: își formează identitatea personală, învaţă să găsească soluţii diferite, să comunice și își dezvoltă atenţia.

Învăţarea prin joc va rămâne o componentă importantă în învăţământul primar. Ea conţine elemente distractive elevilor le va fi mai ușor săși consolideze cunoștinţele, dar și să nu se plictisească. Jocul didactic poate fi utilizat la toate disciplinele, fie pentru a reactualiza cunosţintele predate, fie pentru consolidarea și verificarea acestora. Cadrul didactic poate să aleagă jocul potrivit pentru activitatea respectivă sau chiar  să-l creeze, astfel încât să permită acumularea cunoștinţelor într-o atmosferă de divertisment. Prin intermediul jocurilor se dezvoltă curajul, corectitudinea, disciplina prin supunere la regulile jocului, lucrul în echipă și comportamentul civilizat.

Jocul didactic poate fi considerat o fază intermediară, dar și pregătitoare în același timp pentru copil în trecerea de la jocul liber la învăţare. Există numeroase tipuri de jocuri, iar cele didactice sunt: senzoriale, de recunoaștere a unui obiect cu ajutorul simţurilor “Ghicește ce ai gustat și spune cum este!”, jocuri de reconstruire de imagini din bucăţele gen puzzle, jocuri logice de comparare a obiectelor în funcţie de descriere, clasificare “Mic. Mare”, jocuri gramaticale “Eu spun una, tu spui multe”. Copiii nu pot să își mențină concentrarea pentru un timp îndelungat. De aceea, ei pot deprinde din situațiile de joc  diferite abilități.

Un pas important pentru buna desfășurare a unui joc este explicarea lui. Cadrul didactic trebuie să redea cât mai simplu și mai clar regulile jocului. Foarte bine ar fi dacă ar descrie activitatea jocului în paralel cu exemplificarea lui. Iar cu cât este mai bine structurat și mai complex, cu atât elevul acordă un interes și o implicare mai mare în desfășurarea lui.